ברכת המזון – מאמרים

לחם שמח ברכת המזון

* עיקר ברכת המזון הוא לברך השם יתברך על שנתן לנו את ארץ ישראל ! ששם עיקר הקדושה... אם זוכים. כי ארץ ישראל היא מקור הברכות ושם עולין כל התפילות וכל הברכות וההודאות.., וע"י ברכת המזון מעוררין וממשיכין קדושת ארץ ישראל. ועי"ז נתתקנין הניצוצות דקדושה והנשמות הנפולות שבמאכלים וחוזרין למקומם וקדושתם.., ונכנע החומריות ונדחה הדין והחושך והכסילות.., ונמשך חסד שפע וברכת הארץ... (ליקוטי הלכות לרבי נתן מברסלב).

** על ידי אכילה במתינות ודרך ארץ, לא בהלעטה עי"ז נתתקן השכל ונכנע הכסילות, וכן ע"י ברכת המזון בכוונה.

*** מי שמשבר תאוות אכילה הקדוש ברוך הוא עושה על ידו מופתים (ליקוטי מוהר"ן מז). על ידי ברכת המזון יוכל להמשיך עליו דביקות נפלאה והארת הרצון ! ע" הדיבור הקדוש של ברכת המזון דהינו שמברך בנחת ובכוונה של פירוש המילים.., כי כל הברכות וההודאות לשמו הדגול - הם בחי' הארת הרצון ונועם העליון.

**** ברכת המזון  שמברכים אחר האכילה זה בחי' הארת הרצון התגלות הנועם העליון, שמשם עיקר הברכה והפרנסה (ליקו"ה ראשית הגז).

***** עיקר השביע היא ע"י ברכת המזון (ליקו"ה).